Logo

Günümüzün dünyasının büyük toplumsal çalkantılarında halen eksik olan işçi sınıfı ekseni ve önderliğidir. İşçi sınıfının öne çıkıp bu hareketlerin öncü ve temel gücü olarak hareket etmeyi henüz başaramamasıdır. Bu başarılamadığı sürece de bütün bu toplumsal patlamalar hep belli dar sınırlar içinde kalacak, ya ezilecek...

 

» Parti örgütlerinden 21. yıl etkinliğine mesajlar…

20. Yılını kutlamakta olduğumuz TKİP, 200. Doğum Yılını kutlamakta olduğumuz Karl Marks’ın devrimci dünya görüşüne dayalı olarak inşa edilmiş bir partidir. Teslim Demir ve yoldaşları, yenilgi sonrası dönemin iç ayrışma ve saflaşmaları esnasında, marksist dünya görüşünün devrimci diyalektik yöntemi ve proleter sınıf özü...

 

» 20. Yıl etkinliğine parti örgütlerinin mesajları…

» 20. Yıl etkinliğine devrimci partilerden mesajlar…

Ekim Devrimi ve devrimin ardından yaşanan sosyalizm deneyimi, bizim en büyük dayanağımız ve yol göstericimizdir. Biz işe çok daha ileri bir noktadan başlayacak, bu kez sosyalizmi kesin zafere ulaştıracak koşullara sahip olacağız. ... Daha ilk adımda “Yeni Ekimler için ileri!” şiarını yükselttik. Ekim Devrimi’ni yaratan, tarihin gördüğü o en devrimci partinin yolundan yürüdük. Türkiye işçi sınıfı, devrimci sınıf partisinin önderliği altında zamanla olgunlaşacak, devrimcileşecek...

» 100. yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar…

» 100. yıl etkinliğine komünist tutsakların mesajı…

» LSG işçilerinden 100. yıl etkinliğine mesaj...

Düzenin çok yönlü bunalımı
ve devrim seçeneği…

Türkiye işçi sınıfının ağırlık kazandığı bir sosyal mücadelenin cereyanı, etki ve sonuçlarını kendini çevreleyen tüm bölgelerde gösterecektir...

» Parti örgütlerinden 18. yıl etkinliğine mesajlar…
» Alaattin yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz…

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!

Bir süre önce toplanan TKİP V. Kongresi çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Parti tüzüğünün öngördüğü zaman sınırları içinde ve saptadığı kurallar çerçevesinde toplanan TKİP V. Kongresi, partimizde sağlam temellere sahip örgütsel demokrasinin yeni...

Parti, sınıf ve siyasal mücadele

Partimizin IV. Kongresi 2012 yılı sonbaharında toplandı. Aradan geçen üç yılın ardından şimdi partimizin V. Kongresi’ni toplamış durumdayız. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden beri parti kongreleri ikişer ya da üçer yıllık aralarla toplanıyor. Bu, tüzükte belirlenen sınırlara uygun bir tablo. Sözkonusu tarihten itibaren...


Bir dönemin sonuna doğru

IV. Parti Kongresi çalışmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üç haftalık yoğun, tempolu ve verimli bir çalışma yapmış olduk. Gündem olarak saptadığımız hemen herşeyi ele aldık, ayrıntılı tartışmalara konu ettik, önemli sonuçlara ve kararlara vardık.


IV. Parti Kongresi bir dönemi kapatacaktır

IV. Parti Kongresi son beş yılda yaptığımız üçüncü parti kongresi oluyor ve bu bile kendi başına çok şey anlatıyor. Bu, öncelikle partinin örgütsel yaşamının normalleştiğini gösteriyor. Parti artık normal bir örgütsel yapıya, işleyişe, düzene kavuşmuş bulunuyor. Parti tüzüğümüzde...


Her alanda devrime hazırlanıyoruz!

Geride bıraktığımız günlerde toplanan TKİP IV. Kongresi kapsamlı bir gündeme dayalı çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. TKİP IV. Kongresi partinin tüm temel örgütlerinin seçilmiş delegeleriyle temsil edildiği nispeten geniş bir bileşenle toplandı. Yaklaşık üç hafta süren kongre çalışmaları boyunca, partinin gündemindeki tüm...


Parti ve yeni döneme hazırlık

Parti Okulu Habip Gül Devresi’nde, temel sunumların yanısıra, parti çalışması ve örgütlenmesine ilişkin hemen tüm önemli meseleler enine boyuna konuşulup tartışıldı. Ardından Merkez Komitesi toplantısında partinin gündemindeki sorunlara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.


Parti inşa süreci üzerine

Marksizmde devrimci sınıf partisinin kendi ideolojik ve sınıfsal özünden gelen bilimsel bir tanımı var. Devrimci sınıf partisi, sosyalizm ile sınıf hareketinin devrimci örgütlü birliğidir. Parti inşa süreci de asıl anlamını burada, bu düzeye ve niteliğe ulaşmakta, sözkonusu birliği örgütlü maddi bir gerçeklik halinde somutlamakta bulur.


III. Parti Kongresi bir dönüm noktasıdır

Artık kelimenin tam anlamı ile zamanla yarışmalıyız. Beş yılda yapılacakları bir yıla sığdırarak, boş geçmiş yıllarımızı yeni yıllarda telafi ederek ne edip edip yol yürümeliyiz. Bu hepimizin kilitlendiği hedef olmalı, herşey buna tabi tutulmalı, başarı bununla ölçülmelidir. Bütün bir irade, bütün bir düşünce gücü ve duygu yoğunluğu, bütün bir pratik enerji ve seferberlik buna kilitlenmelidir.


Parti, sınıf, devrim!

Geride bıraktığımız günler içinde toplanan TKİP III. Kongresi çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. III. Kongre partimizin ulaştığı örgütsel gelişme ve olgunluk düzeyinin yeni bir göstergesi olmuş, parti içi demokrasinin yeni bir başarısını simgelemiştir. Zamanında ve güvenli bir biçimde toplanması...

» TKİP III. Kongre Bildirisi (PDF)


Parti, sınıf, devrim!

III. Parti Kongresi’nin en temel işlevlerinden biri doğal olarak dünyada, bölgede ve Türkiye’deki mevcut durumu ve gelişmeleri değerlendirmek; buna bağlı olarak partinin taktik çizgisinin genel çerçevesini belirlemek, yeni döneme ilişkin siyasal görevlerini somutlamak olacaktır.


10. Yıl Bildirgesi

Türkiye’nin gelmesi kaçınılmaz yeni devrimci yükselişine işçi sınıfı damgasını vuracaktır. Komünistlerin 20 yıl önce yükselttiği ve TKİP ile taçlandırdığı proletarya sosyalizmi bayrağı, bu yeni döneme ideolojik ve örgütsel bir hazırlıktır. Türkiye’nin devrimci geleceği, bu hazırlığın...


İşçi sınıfı savaşacak,
sosyalizm kazanacak!

10. Yılını kutlayan Türkiye Komünist İşçi Partisi’nden
işçi sınıfına, emekçilere, tüm ezilenlere ve sömürülenlere!..

TKİP 10 yıllık mücadele tarihi boyunca bu çizgi üzerinde yürüdü. Bugün de aynı çizgide ilerlemekte, devrimci çalışmasını ve mücadelesini bu çizgi üzerinden sürdürmektedir.


Devrimci çizgi, devrimci örgüt, devrimci sınıf...

Küçük-burjuva mezhepler dönemi tarihsel olarak sosyalist eğilimlerin henüz sınıf dışı kaldığı bir evreyi işaretler. Sosyalizm ile sınıf hareketinin tarihi devrimci birleşmesinin henüz gerçekleşmediği bir dönemin ürünüdürler bu türden oluşumlar...