Logo

TKİP'nin 12. Yılı etkinliği: İlerici-devrimci örgütlerin mesajları...


TKİP'nin 12. Yılı etkinliği...

İlerici-devrimci örgütlerin mesajları...

 

TKİP’nin 12. yılını kutlamak üzere düzenlenen “Ya Kapitalist Barbarlık, Ya Sosyalizm!” etkinliğine ilerici-devrimci kurumlardan gönderilen mesajlar:

Sosyalizm insanlığın en büyük ihtiyacıdır!

Değerli Dostlar...

Düzenlemiş olduğunuz “Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm” gecenizi en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Değerli Arkadaşlar...

Emperyalizm kriz demektir. Bunu, son yıllarda yaşanan krizle birlite bir kez daha gördük. Renkli tüyleri dökülen emperyalist sistem, krizle birlikte saldırganlığını alabildiğince arttırdı. İşsizlik, açlık ve yoksulluk, bu köhnemiş düzenin sonucudur. Emekçiler bunu hak etmemiştir.

Bu köhnemiş emperyalist düzenden kurtulmanın tek yolu demokratik halk devrimi, oradan sosyalizme ve nihai kurtuluşumuz olan komünizme varmaktır. Sosyalizm bugün insanlığın en büyük ihtiyaçlarından biridir. Proletarya, 1917’de Rusya’da, 1949’da Çin’de ve ikinci emperyalist paylaşım savaşı sonrasında yaratılan bir dizi demokratik cumhuriyette olduğu gibi bu tarihi görevini bir kez daha mutlaka yerine getirecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Kahrolsun emperyalizm, faşizm ve her türden gericilik!

TKP/ML-YDK

"Kurtuluş sosyalizmdedir!"

Değerli dostlar,

Kapitalist-emperyalist sistem, tarihinin en derin, en yaygın, en köklü ekonomik bunalımlarından birini yaşıyor.

2008 ekonomik krizi gösterdi ki, kapitalizmin çözüm üretme kabiliyeti artık iyice daralmış durumdadır. Kendisiyle birlikte bütün insanlığı yok oluşa götürüyor. Zenginlik ve sefalet, şatafat ile açlık iki ayrı kutupta birikmeye derinleşerek devam ediyor.

Ekonomik kriz, işsizlik, açlık, savaşlar, çevre felaketleri ve benzeri ile kapitalizm insanlığa yok oluşu dayatmaktadır.

Kurtuluş sosyalizmdedir.

Ekim Devrimi'nin açtığı yolda, sosyalizmle kurtuluş, yaşanılacak bir dünyada insanlığı özgürleştirecektir.

MLKP Almanya Örgütü

 

"Yaşasın Kürt ve Türk halklarının devrimci mücadelesi!"

Gece Tertip Komitesi’ne...

Davetinize candan teşekkür ediyor, emekten özgürlükten, dünya halklarının barışından yana olan siz ve tüm enternasyonal dayanışmacı kurum, parti ve sivil toplum örgütlerini devrimci coşku ile selamlarız. Bu uğurda şehit düşenlerin yüce anılarının önünde saygıyla eğiliyor, anılarına bağlılığımızı tazeleriz. Sömürülen emekçi sınıfı için, dünyadaki haksız savaşlara dur demek için, ırkçılığa faşizme, tutuklamalara, linçe, işkenceye ve Kürt halkına karşı yürütülen inkar ve imhaya karşı dur demek için, tüm devrimci demokrat kurum ve partilerin dayanışmasından geçmektedir. Bu ertelenmez tarih bir momenttir, yarın bile geç olabilir, tüm dostlarımızı birlite mücadeleye ve aktif desteğe çağırıyoruz.

Yaşasın halkların kardeşliği!
Biji Biratıya Gelan!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!
Biji enternasyonalizm!
Yaşasın Kürt ve Türk halklarının devrimci mücadelesi!

Devrimci selamlar

YEK-KOM

 

"Devrimci dayanışma ve siper yoldaşlığı!"

Değerli dostlar

Öncelikle etkinliği gerçekleştiren TKİP’li siper yoldaşlarımız başta olmak üzere etkinliğe emekleriyle güç katan siz emekçi halkımızı devrimci duygularımızla selamlıyoruz. Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin halklarımıza ve öncü dinamikleri olan devrimci ve komünist güçlere ideolojik, politik, örgütsel ve kültürel olarak saldırılarının had safhaya çıktığı bir süreçten geçmekteyiz. Özellikle devrimci ve komünist dinamiklerin devrimci sınıf perspektifinden ve iktidar hedefinden yalıtılırak düzen içi bir rotaya sokulmaya çalışıldığı ve kısmen de olsa bunda başarılı olunduğu bu önemli tarihsel süreçte iktidar hedefli sınıf perspektifinde ve devrimci savaşta ısrar etmek her zamankinden daha önem arz etmektedir.

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin yarattığı keskin çelişkilerin çözümünün yegane yolu iktidar hedefli devrimci savaşlardır.

Bu bilinçle sizleri eleştirel bir perspektifle devrimci ve komünist örgütler tarafından zorluklar içerisinde yürütülen devrimci savaşları sahiplenmeye ve katılmaya çağırıyoruz.

Yaşasın devrimci dayanışma ve siper yoldaşlığı!
Yaşasın devrim, sosyalizm ve konünizm mücadelemiz!

Maoist Komünist Partisi
NRW Bölge Komitesi

 

Yeni Ekim Devrimleri için!

Gece Tertip Komitesi’ne

“Ya kapitalist barbarlık, ya sosyalizm” başlığı altında düzenlediğiniz gecenizi tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Devrime giden yolda mütevazi ve kendine güvenle, Ekim Devrimi’nin değerlerini bayrak edinerek yürümek, kuracağımız dünyanın değerlerini bugünden yaşatmak anlamına gelir. Bu bağlamda her yıl düzenlediğiniz gecelerinizin mütevaziliğini selamlamak istiyoruz.

Bizler için bugün devrimci dayanışmanın önemli bir anlamı da, ortaklaşa bu değerlere sımsıkı bağlı kalmaktır.

Ekim Devrimi, kapitalist dünyayı yaran bir ilkti. Yeni Ekim Devrimleri’ni yaratmamız için deneyimlerini bizlerin hizmetine sundu. Devrimci ve komünistlerin görevi, bu deneyimler ışığında sosyalizme giden yolu aydınlatmaktır.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TİKB (Bolşevik) YÖK

  13 Kasım 2010


Üste